Belgian Food Truck Association

In geval van vertaling van de originele (Franse) tekst, heeft de oorspronkelijke tekst de overhand.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om deze correct te laten werken en de gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld door uw voorkeuren te registreren).
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website, zonder dat u deze kunt opgeven als u deze wilt gebruiken. U hebt altijd de mogelijkheid om geen toestemming te geven voor de cookies die dit vereisen en om de gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken door uw cookievoorkeuren aan te passen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat op verzoek van de server die de website beheert of de bezochte webpagina op de harde schijf van de computer, tablet of smartphone van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel is om een ​​reeks informatie op te slaan, zoals de taalkeuze of gebruikersnaam. Cookies worden over het algemeen voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het goed functioneren van deze website en het verbeteren van de gebruikerservaring, maar ook om analyses te maken.
De term "cookies" verwijst naar alle andere gelijkaardige technieken die ook worden gebruikt in de "mobiele applicatie die mogelijk wordt voorgesteld door de vereniging Belgian Food Truck Association" voor dezelfde doeleinden als de cookies van internetbrowsers.

Hoe lang zijn cookies actief?

Tijdelijke cookie: wordt ook wel een sessiecookie genoemd en is een bestand waarvan het leven beperkt is tot een browsesessie. Het wordt gewist wanneer u uw browser sluit.
Permanente cookie: dit bestand blijft op uw computer, tablet of smartphone staan ​​tot het gewist is.

Wie zijn de uitgevende instellingen van cookies?

Belgian Food Truck Association vzw en / of verantwoordelijke uitgever: gebruikt cookies om informatie te beheren. Er worden geen gegevens verzonden naar derden. Derden (cookie "derde partij"): cokies die door derden worden gebruikt, met toestemming van de vereniging Belgian Food Truck Association of de uitgever die verantwoordelijk is voor deze website. Er zijn overeenkomsten gesloten met derde partijen om bepaalde aangepaste inhoud en functies aan te bieden, zoals Google (Google Analytics, Adwords, YouTube, Doubleclick), Facebook, Instagram, LinkedIn, Adobe Audience Manager & Analytics, ...

Wat is een pixeltag?

Dit is een technologie die op internet wordt gebruikt en die het mogelijk maakt om, in combinatie met het gebruik van cookies, het gebruik van een website en zijn doelgroepen bij te houden en te volgen. Het doel van deze technologie is bezoekers van de website de reclameboodschappen te geven die voor hen het meest geschikt zijn.

Typen cookies

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun doel.
Voor het functioneren van deze website en andere internettoepassingen: dit zijn functionele cookies. Ze kunnen niet worden geweigerd wanneer ze nodig zijn om deze website te bezoeken, onze andere applicaties te gebruiken en de functies te activeren die u hebt aangevraagd. Deze cookies bevatten ook uw persoonlijke voorkeuren (bijv. Taalkeuze) voor een persoonlijkere browse-ervaring. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek, met uitzondering van de cookie die uw persoonlijke voorkeuren weerspiegelt.
Voor de analyse van uw gebruik van deze website en andere internettoepassingen: deze cookies maken het mogelijk om statistieken op te stellen en het gebruik van de bezochte site te analyseren om de navigatie aangenamer te maken. Ze worden ook gebruikt om bezoeken aan de site te kwantificeren. Deze informatie kan worden gebruikt om de inhoud van websites te verbeteren.
Voor de weergave van gepersonaliseerde advertenties: wanneer cookies of pixeltags worden geaccepteerd, kunnen de verzamelde gegevens worden verzameld om gerichte reclameboodschappen weer te geven of weer te geven op zijn site, op sites van derden of de sociale media waarmee de Belgian Food Truck Association en / of de uitgever die verantwoordelijk is voor deze site een overeenkomst hebben gesloten.
Hetzelfde cookie kan verschillende doelen dienen.

Wat zijn de belangrijkste cookies die we gebruiken en waarom?

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die we gebruiken, inclusief de namen van de partners die deze cookies installeren en beheren en hun doelen. Een cookie kan een levensduur hebben die overeenkomt met de huidige browsesessie, blijft bestaan ​​na deze sessie of wordt permanent, afhankelijk van hoe lang hij op uw computer, tablet of smartphone blijft.
Adobe Audience Manager & Analytics: statistieken en tracking van surfgedrag om de gebruikerservaring te verbeteren en relevanter te maken.
Google Analytics: statistieken en tracking van surfgedrag om de gebruikerservaring te verbeteren en relevanter te maken.
Google (Adwords, YouTube, Doubleclick): het surfgedrag volgen om relevantere inhoud over producten en services op de websites en partnerplatforms van Google te kunnen aanbieden.
Facebook / Instagram: het surfgedrag volgen om relevantere inhoud over producten en diensten op Facebook / Instagram partnersites en platforms te kunnen aanbieden.
Twitter: surfgedrag volgen om meer relevante content over producten en services op Twitter aan te bieden.
Linkedin: Tracking-surfgedrag om relevantere inhoud over producten en diensten op Linkedin te kunnen aanbieden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen door middel van cookies, houden we ons aan de regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. In dit verband nodigen wij u uit om onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens te lezen waarin wordt aangegeven hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens behandelen. Cookies maken ook deel uit van onze algemene aanpak van de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie over het gebruik van cookies, pixel tags

Het is helaas niet mogelijk om uw voorkeuren op te slaan met een enkele technische bewerking op de verschillende apparaten die u gebruikt, bijvoorbeeld computer, smartphone of tablet. Hoewel we er alles aan doen om uw voorkeuren te respecteren, kan het gebeuren dat een cookie, ongewenste pixeltag wordt gebruikt. We raden u aan www.youronlinechoices.com te bezoeken om uw voorkeuren voor online adverteren aan te geven. U kunt ook de instellingen van uw internetbrowser met betrekking tot cookies aanpassen met behulp van de "Help" -functie.
Raadpleeg de officiële website van de FOD Economie, MPE, Zelfstandigen en Energie voor meer informatie over de rechten van internetgebruikers.

Servicevoorwaarden

Het gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door de website van de Belgische Food Truck Association te bezoeken, verklaart u dat u deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud heeft gelezen en aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid, tussen de oorspronkelijke tekst (Frans) en de vertaalde versies van deze voorwaarden, prevaleert de Franse versie.

Beperking van aansprakelijkheid

Deze website is bedoeld om algemene informatie te geven over de Belgian Food Truck Association en in het algemeen over straatvoedsel of foodtrucks in België.
Het doel is om informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te verspreiden. Er kunnen echter fouten blijven zitten in de informatie die op deze website wordt verstrekt. De verantwoordelijke uitgever zal alles in het werk stellen om deze te corrigeren. Iedereen die fouten op deze website opmerkt, kan de verantwoordelijke uitgever hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het adres "team bfta.be" .
De informatie die via deze website wordt verspreid, is uitsluitend van algemene aard. Ze hebben dus geen betrekking op de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en kunnen niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.
De gebruiker weet ook dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Dientengevolge aanvaardt de verantwoordelijke uitgever geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
De hyperlinks op deze website en verwijzende gebruikers naar andere websites zijn niet verantwoordelijk voor de Belgian Food Truck Association of de uitgever die verantwoordelijk is voor de diensten, producten of inhoud van deze sites. Bovendien kunnen noch Belgian Food Truck Association noch de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de website-adressen, het e-mailadres of de domeinnaam die deze website bevat.
De naam "Belgian Food Truck Association" afgekort "BFTA", "Belgian Association of Food Trucks", "Association of Belgian Food Trucks of Belgium", "Belgian Association of Street Food of Mobile Catering", ... en andere product- en /of servicenamen waarnaar hierin wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn. Evenals voor de volgende namen en merken: "European Food Truck Association", "Food Truck Office", "Food Truck Academy", "Brussels Food Truck Festival", "Wallonia Food Truck Festival", ... (zonder deze lijst beperkend zijn). Andere product- of bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
Ondanks de inspanningen om zoveel mogelijk storingen als gevolg van technische problemen te voorkomen, wijst Belgian Food Truck Association en /of de uitgever die verantwoordelijk is voor deze website alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen van diensten of andere problemen technieken.
Niets op deze website kan worden opgevat als een aanbod om goederen en /of diensten te kopen of, in het algemeen, om contracten te sluiten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Intellectueel eigendom

Teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site (foto's, logo's, slogans, documenten, namen, ...) worden beschermd door copyright of databases specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van de Belgian Food Truck Association, de verantwoordelijke uitgever of, in voorkomend geval, een derde partij. Deze elementen worden beschermd door nationale wet- en regelgeving, die door elke bezoeker van deze website moet worden gerespecteerd. Tenzij anders bepaald, kan tekstuele of numerieke informatie die op deze website verschijnt kosteloos worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en alleen voor gebruik dat noch commercieel, noch reclame is. Elke commerciële of advertentie-reproductie van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen van deze website (zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden, video's, publicaties, documenten of computertoepassingen) zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan de verantwoordelijke uitgever. De informatie, teksten, afbeeldingen en video's die op deze site worden uitgezonden, zijn niet a priori waarschijnlijk in overtreding met de wet van het auteursrecht. Als dit echter het geval is, meld dit dan aan "team bfta.be" zodat we het nodige kunnen doen, afhankelijk van de geldigheid van het verzoek.

Hyperlinks naar de website maken

De associatie machtigt de creatie zonder voorafgaand verzoek van oppervlaktekoppelingen die verwijzen naar de startpagina van deze website of naar een andere pagina in zijn geheel. Aan de andere kant, het gebruik van elke techniek om deze website geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere website door de exacte herkomst van de informatie te verbergen, of ten minste gedeeltelijk, of de herkomst van de informatie in de war te brengen. informatie is ten strengste verboden.

Verzameling van persoonlijke gegevens

De gegevens worden uitsluitend verzameld met het doel een commerciële en professionele relatie tot stand te brengen met consumenten, klanten, leden, bezoekers, enz. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Belgian Food vzw Truck Association en /of de verantwoordelijke uitgever voor een redelijke periode. Als de persoon niet alle gevraagde informatie in de verplichte formulieren van deze website verstrekt (* Verplichte velden), kan hij /zij het formulier niet valideren en kan het niet in contact komen met de vereniging Belgian Food Truck Association en /of of de verantwoordelijke uitgever. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit in het bijzonder dat uw persoonlijke gegevens alleen kunnen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doelen die werden vermeld op het moment van verzamelen en dat de Belgian Food Truck Association en /of de verantwoordelijke uitgever zich ertoe verbinden de best mogelijke maatregelen te nemen. om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt.
Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch gegevens met betrekking tot navigatie. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard voor statistieken en analyse om verbeteringen aan te brengen voor bezoekersgebruik en comfort.

Toepasselijke wetgeving

Deze voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website worden beheerst door het Belgisch recht en alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel of Brussel zijn bevoegd.

Verantwoordelijke editor

De uitgever van deze site is de vereniging Belgian Food Truck Association, geïdentificeerd aan de Belgische Carrefour-Bank of Enterprises onder het nummer BE0543740230. U kunt een brief sturen naar "Belgian Food Truck Association", [vijfendertig] Congress Street, [duizend] Brussel, België (alleen voor post). U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier van deze website of per e-mail op "org bfta.be". Het hoofdkantoor bevindt zich op [zesendertig] licht water straat, [duizend vierhonderdtwintig] Eigenbrakel (bezoek alleen op afspraak!).

Privacy

De persoonlijke gegevens verzameld door de vereniging Belgian Food Truck Association en /of de verantwoordelijke uitgever via deze website bestaan ​​voornamelijk uit de informatie die u zelf verstrekt door het invullen van verschillende formulieren op deze website.

Beveiliging hangt van u af

Gebruik uw wachtwoord voorzichtig. Nooit communiceren met anderen, zelfs niet met uw collega's. Laat uw pc niet onbeheerd achter terwijl deze is aangesloten op een toepassing die vertrouwelijke informatie bevat. Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma's up-to-date zijn.