Belgian Food Truck Association

Belgian Food Truck Association - About us

De mobiele restauratie zit in de lift in de steden, ook in België, en dat is maar goed ook! De nieuwe ondernemers in deze sector hebben echter nog met al te veel problemen af te rekenen: gebrek aan informatie, administratieve problemen, leveringen, rentabiliteit, locatie, financiering, communicatie, enz. De “anciens” hebben weliswaar al de nodige antwoorden gevonden, maar het dagelijks reilen en zeilen blijft soms moeilijk. Wie streeft naar kwaliteit moet zich voortdurend verbeteren, vernieuwen, overtuigen, klanten aan zich trachten te binden, …

Foodtruckers zijn solidair, gedreven, zij geven blijk van talent en zin voor vernieuwing, maar zij zijn ook gehecht aan traditionele waarden, aan kwaliteitsproducten en bepaalde gastronomische en economische innovaties.
Het is in die geest dat de ‘Belgian Foodtruck Association’ wil ijveren voor de ondernemers van de mobiele cateringsector, met name door hen te ondersteunen, door initiatieven aan te moedigen, projecten te ontwikkelen en zinvolle samenwerkingsverbanden te promoten tussen ondernemers en burgers-gastronomen die houden van lekker eten.

Belgian Food Truck Association

De Belgian Foodtruck Association is een beroepsvereniging voor mobiele restauratie die zich voornamelijk inspant voor het bevorderen en ontwikkelen van het concept van de mobiele restauratie, doorgaans "street food" of "foodtruck" genaamd. De vereniging heeft tot doel de sector te professionaliseren en de belangen van alle betrokkenen te behartigen – aanbieders, consumenten, steden en gemeenten, maar ook partners van de mobiele restauratiesector. Op Europees niveau is de vereniging zetelend lid van de raad van de “European Foodtruck Association”, een organisatie die de nationale verenigingen coördineert en de Europese foodtruckers vertegenwoordigt.